CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆU THƯƠNG

  • Hotline
  • +84 28 38 58 41 37 -
  • +84 28 38 58 28 32
 Túi rác cuộn không lõi

Túi rác cuộn không lõi

Tên gọi Túi rác cuộn không  lõi
Chất liệu: Màng HD
Màu sắc: Nhiều màu