CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆU THƯƠNG

  • Hotline
  • +84 28 38 58 41 37 -
  • +84 28 38 58 28 32
Áo mưa LDPE

Áo mưa LDPE

MÀU SẮC      : THEO YÊU CẦU

CHẤT LIỆU     : LDPE

KÍCH THƯỚC : THEO YÊU CẦU

ĐÓNG GÓI     : THEO YÊU CẦU