CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆU THƯƠNG

  • Hotline
  • +84 28 38 58 41 37 -
  • +84 28 38 58 28 32
Áo mưa LDPE in

Áo mưa LDPE in

MÀU SẮC        : THEO YÊU CẦU

CHẤT LIỆU      : LDPE

KÍCH THƯỚC  : THEO YÊU CẦU

ĐÓNG GÓI      : THEO YÊU CẦU