CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆU THƯƠNG

  • Hotline
  • +84 28 38 58 41 37 -
  • +84 28 38 58 28 32
Bao tay LDPE/HDPE

Bao tay LDPE/HDPE

MÀU SẮC   : THEO YÊU CẦU

CHẤT LIỆU : LDPE, HDPE

ĐÓNG GÓI : THEO YÊU CẦU