CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆU THƯƠNG

  • Hotline
  • +84 28 38 58 41 37 -
  • +84 28 38 58 28 32
Body Bag

Body Bag

Tên gọi:  Body Bag

Màu sắc:  nhiều màu

Chất liệu: PE/EVA

Kích thước: theo yêu cầu

Cách đóng gói: theo yêu cầu