CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆU THƯƠNG

  • Hotline
  • +84 28 38 58 41 37 -
  • +84 28 38 58 28 32
Màng PE

Màng PE

MÀU SẮC  : THEO YÊU CẦU

CHẤT LIỆU : LDPE/HDPE

ĐÓNG GÓI : THEO YÊU CẦU