CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆU THƯƠNG

  • Hotline
  • +84 28 38 58 41 37 -
  • +84 28 38 58 28 32
Nón tắm LDPE/HDPE/EVA

Nón tắm LDPE/HDPE/EVA

MÀU SẮC       : TRẮNG TRONG

CHẤT LIỆU     : LDPE/HDPE/CPE/EVA

KÍCH THƯỚC  : THEO YÊU CẦU

ĐÓNG GÓI      : THEO YÊU CẦU