CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆU THƯƠNG

  • Hotline
  • +84 28 38 58 41 37 -
  • +84 28 38 58 28 32
Túi rác cuộn có lõi

Túi rác cuộn có lõi

Tên gọi Túi rác cuộn có lõi

Chất liệu: Màng HD

Màu sắc: Nhiều màu