CÔNG TY CỔ PHẦN DIỆU THƯƠNG

  • Hotline
  • +84 28 38 58 41 37 -
  • +84 28 38 58 28 32
Giới Thiệu

Công ty cổ phần Diệu Thương, thành lập năm 1993, toa lạc tại Ấp Long Đức xã Tam Phước huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai Là công ty chuyên sản xuất sản phẩm ngành nhưa, hàng may mặc...

Slideshow
Slideshow

Đăng ký nhận tin

  • newletter