Garbage Bags

Túi đựng rác cuộn có lõi, xếp đáy

Túi đựng rác cuộn có lõi, xếp đáy

Túi đựng rác cuộn không lõi, đáy bằng

Túi đựng rác cuộn không lõi, đáy bằng

Túi đựng rác đáy bằng Khảo Kiết

Túi đựng rác đáy bằng Khảo Kiết