Tạp dề LDPE / HDPE

Tạp dề LDPE/ HDPE sử dụng một lần, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Sản phẩm có thể gấp nhỏ lại mang theo bên người. Sản phẩm có thể được sản xuất với các màu sắc, độ dày và kích cỡ khác nhau tùy theo yêu cầu.
Share