Garbage Bags

Túi đựng rác cuộn có lõi, xếp đáy

Chất liệu HDPE
Size Size tiểu: 24(9.5+9.5)*56 cm
Size trung: 30(11.5+11.5)*63 cm
Size đại: 35(14+14)*72 cm
Size đặc đại: 40(12.5+12.5)*80 cm
Màu Đỏ/ Xanh/ Vàng/ Cam
Đóng gói 500 gr/ cuộn, 30 cuộn/ kiện

Túi đựng rác cuộn không lõi, đáy bằng

Chất liệu HDPE
Size Size tiểu: 43*56 cm
Size trung: 53*63 cm
Size đại: 63*72 cm
Size đặc đại: 65*80 cm
Màu Đỏ, đen/ Xanh, đen/ Vàng, đen/ Cam
Đóng gói 330 gr/ cuộn, 30 cuộn/ kiện

Túi đựng rác đáy bằng Khảo Kiết

Chất liệu HDPE
Size Size tiểu: 43*56 cm
Size trung: 53*63 cm
Size đại: 63*72 cm
Size đặc đại: 65*80 cm
Màu Đỏ/ Xanh/ Vàng/ Cam
Đóng gói 750 gr/ bao, 30 bao/ kiện