Găng tay

Găng tay ký CPE

Găng tay dùng 1 lần được sử dụng để chế biến thực phẩm, làm sạch chung, kiểm tra vệ sinh, nhuộm tóc, giặt, v.v., Tiện lợi, hợp vệ sinh và hợp túi tiền.
Găng tay ký CPE

Hộp găng tay CPE

Găng tay dùng 1 lần được sử dụng để chế biến thực phẩm, làm sạch chung, kiểm tra vệ sinh, nhuộm tóc, giặt, v.v.,Tiện lợi, hợp vệ sinh và hợp túi tiền..
Hộp găng tay CPE

Găng tay ký PE (dày/ mỏng)

Găng tay dùng 1 lần được sử dụng để chế biến thực phẩm, làm sạch chung, kiểm tra vệ sinh, nhuộm tóc, giặt, v.v.,Tiện lợi, hợp vệ sinh và hợp túi tiền.
Găng tay ký PE (dày/ mỏng)

Hộp găng tay PE

Găng tay dùng 1 lần được sử dụng để chế biến thực phẩm, làm sạch chung, kiểm tra vệ sinh, nhuộm tóc, giặt, v.v.,Tiện lợi, hợp vệ sinh và hợp túi tiền
Hộp găng tay PE