Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng kỹ lưỡng. Sản phẩm phải được trải qua khâu kiểm định chất lượng trước khi đóng gói và xuất đi.

Thiết bị dò kim loại

Thiết bị dò kim loại băng tải phát hiện các chất ngoại kim kim loại khác nhau, với độ nhạy cao bao gồm sắt cũng như kim loại màu. Chẳng hạn như thép không gỉ và đồng độ nhạy cao.

Thiết bị lọc khuẩn

Air Showers được sử dụng trong các phòng sản xuất lớn.