Túi lưới giặt

Túi lưới giặt trắng

Túi lưới giặt bảo vệ hiệu quả cho quần áo khi giặt trong máy giặt. Các chi tiết nhỏ như cườm, khuy áo.. sẽ không bị hư hỏng, áo thun sẽ hạn chế bị dãn trong quá trình vắt. Áo mỏng sẽ không bị hư.
Túi lưới giặt trắng

Túi lưới giặt tròn

Túi lưới giặt bảo vệ hiệu quả cho quần áo khi giặt trong máy giặt. Các chi tiết nhỏ như cườm, khuy áo.. sẽ không bị hư hỏng, áo thun sẽ hạn chế bị dãn trong quá trình vắt. Áo mỏng sẽ không bị hư
Túi lưới giặt tròn