Zipper Bag

Túi Zipper đáy đứng

Sản phẩm được sử dụng cho cửa hàng ăn uống, công nghiệp thực phẩm, cửa hàng văn phòng phẩm, phòng khám y tế, bao bì sử dụng trong gia đình, v.v.
Túi Zipper đáy đứng

Túi Zipper ký dày

Sản phẩm được sử dụng cho cửa hàng ăn uống, công nghiệp thực phẩm, cửa hàng văn phòng phẩm, phòng khám y tế, bao bì sử dụng trong gia đình, v.v.
Túi Zipper ký dày

Túi zipper mỏng số #00 – #12

Sản phẩm được sử dụng cho cửa hàng ăn uống, công nghiệp thực phẩm, cửa hàng văn phòng phẩm, phòng khám y tế, bao bì sử dụng trong gia đình, v.v.
Túi zipper mỏng số #00 – #12