Gloves

Găng tay ký CPE

Chất liệu CPE
Size S/ M/ L
Màu Trắng, xanh
Đóng gói 1kg/ bao, 10 bao/ kiện

Hộp găng tay CPE

Chất liệu CPE
Màu Trắng
Size S,M,L
Đóng gói 100 cái/ hộp-200gr, 60 hộp/ thùng
Hoặc 50 cái/ hộp-90gr, 80 hộp/ thùng

Găng tay ký PE (dày/ mỏng)

Chất liệu HDPE
Size S/ M
Màu Trắng
Đóng gói 1kg/ bao (1000 - 1200 cái), 20kg/ kiện
Hoặc 1 kg/ bao (600-800 cái), 20bao/ kiện

Hộp găng tay PE

Chất liệu HDPE
Màu Trắng trong
Size M
Đóng gói 80 cái/ hộp-80gr, 100 hộp/ thùng;
Hoặc 50 cái/ hộp, 100 hộp/ thùng;
Hoặc 100 cái/ hộp-75gr, 100 hộp/ thùng;
Hoặc 100 cái/ hộp-100gr, 100 hộp/ thùng