Găng tay

Găng tay ký CPE

Găng tay dùng 1 lần được sử dụng để chế biến thực phẩm, làm sạch chung, kiểm tra vệ sinh, nhuộm tóc, giặt, v.v., Tiện lợi, hợp vệ sinh và hợp túi tiền.
Chất liệu CPE
Size S/ M/ L
Màu Trắng, xanh
Đóng gói 1kg/ bao, 10 bao/ kiện

Hộp găng tay CPE

Găng tay dùng 1 lần được sử dụng để chế biến thực phẩm, làm sạch chung, kiểm tra vệ sinh, nhuộm tóc, giặt, v.v.,Tiện lợi, hợp vệ sinh và hợp túi tiền..
Chất liệu CPE
Màu Trắng
Size S,M,L
Đóng gói 100 cái/ hộp-200gr, 60 hộp/ thùng
Hoặc 50 cái/ hộp-90gr, 80 hộp/ thùng

Găng tay ký PE (dày/ mỏng)

Găng tay dùng 1 lần được sử dụng để chế biến thực phẩm, làm sạch chung, kiểm tra vệ sinh, nhuộm tóc, giặt, v.v.,Tiện lợi, hợp vệ sinh và hợp túi tiền.
Chất liệu HDPE
Size S/ M
Màu Trắng
Đóng gói 1kg/ bao (1000 - 1200 cái), 20kg/ kiện
Hoặc 1 kg/ bao (600-800 cái), 20bao/ kiện

Hộp găng tay PE

Găng tay dùng 1 lần được sử dụng để chế biến thực phẩm, làm sạch chung, kiểm tra vệ sinh, nhuộm tóc, giặt, v.v.,Tiện lợi, hợp vệ sinh và hợp túi tiền
Chất liệu HDPE
Màu Trắng trong
Size M
Đóng gói 80 cái/ hộp-80gr, 100 hộp/ thùng;
Hoặc 50 cái/ hộp, 100 hộp/ thùng;
Hoặc 100 cái/ hộp-75gr, 100 hộp/ thùng;
Hoặc 100 cái/ hộp-100gr, 100 hộp/ thùng